altvalue

Máy tính mẹo miễn phí

Máy tính mẹo miễn phí và dễ sử dụngTiết kiệm thời gian quý báu của bạn

Tiết kiệm thời gian quý báu của bạn

Công cụ mẹo này không chỉ tính toán các mẹo nhanh chóng và dễ dàng mà còn hỗ trợ chia hóa đơn giữa nhiều người. Điều chỉnh tỷ lệ phần trăm tip, số tiền tip, tổng số tiền và số tiền phải trả cho mỗi người bằng máy tính mẹo thông minh nhất! Đây là một công cụ tiện dụng cho mọi dịp. Bây giờ không còn lãng phí thời gian, không có tính toán xấu nữa. Máy tính mẹo miễn phí là giải pháp duy nhất! Bây giờ bạn có thể dễ dàng chia tổng số tiền phải trả với bạn bè của bạn mà không làm toán trong đầu của bạn. Không có vấn đề nơi bạn đang tip máy tính xử lý tiền tệ dựa trên vị trí của bạn.
Chia hóa đơn

Chia hóa đơn

Với công cụ này, bạn có thể dễ dàng chia sẻ hóa đơn và số tiền tip riêng biệt và cũng tìm ra số tiền tip của hóa đơn. Với máy tính mẹo miễn phí, bạn có thể tùy chỉnh cách thanh toán hóa đơn của mình. Đây là ứng dụng duy nhất đơn giản hóa cuộc sống của chúng ta và làm cho việc thoát ra ít khó khăn hơn.
Tính toán hóa đơn chia sẻ với máy tính mẹo miễn phí

Tính toán hóa đơn chia sẻ với máy tính mẹo miễn phí

Để tính tiền boa cho mỗi người cũng như chi phí tổng thể cho mỗi người, máy tính tiền tip miễn phí cuối cùng sẽ tính đến chi phí của dịch vụ, số người và tỷ lệ phần trăm tiền boa được chọn. Công cụ tính mẹo miễn phí là cách đơn giản để tính tổng số tiền bao gồm bữa tối cộng với mẹo
 Dịch vụ và tip% dự kiến

Dịch vụ và tip% dự kiến

Đối với các nhà hàng, 15% -20% lời khuyên được mong đợi. Giao đồ ăn 15% -20% lời khuyên tùy thuộc vào khoảng cách, tổng giá, vv Đối với dịch vụ phòng khách sạn thông thường phí được bao gồm trong giá đã. Nếu không, lời khuyên, 5-20% được mong đợi. Mẹo dọn phòng khách sạn không mong đợi, $1-$2 mỗi người mỗi đêm. Đối với các dịch vụ ô tô, mẹo cơ khí không được mong đợi, hoặc một vài đô la tùy thuộc vào số tiền. Mover, Furniture, or Appliance Delivery cũng không mong đợi, hoặc $5, $10, $20 mỗi tùy thuộc vào số tiền. Thợ sửa ống nước, siêng năng, thợ điện, dọn dẹp, hoặc các dịch vụ gia đình khác không mong đợi, hoặc $5, $10, $20 mỗi tùy thuộc vào số tiền. Tạo mẫu tóc, Thợ cắt tóc, Dịch vụ làm móng, vv 10% -20% lời khuyên là đủ. Đối với Massage Mẹo dự kiến là 10% -20%. Taxi hoặc Limo Drivers 15% -20% tip dự kiến. Máy tính mẹo miễn phí tính toán bao nhiêu để tip cho các tỷ lệ phần trăm khác nhau của chi phí dịch vụ, cũng như tổng số tiền bao gồm cả mẹo.
Sự đa dạng

Sự đa dạng

Ở nhiều nơi trên thế giới, số tiền tip và sự chấp nhận khác nhau. Ở một số nước Đông Á, chẳng hạn như Nhật Bản, lời khuyên được coi là thiếu tôn trọng và có thể bị hiểu sai là hối lộ. Tipping thường được dự kiến ở các quốc gia khác, chẳng hạn như Hoa Kỳ, và cũng được tính vào bồi thường của một nhân viên dịch vụ để đáp ứng yêu cầu mức lương tối thiểu. Điều này có ý nghĩa bởi vì, trong khi tipping là hoàn toàn tự nguyện, nhiều máy chủ ở các quốc gia như Hoa Kỳ phụ thuộc vào các mẹo để kiếm sống. Đó là một ý tưởng tốt để tìm hiểu về tipping hải quan ở các quốc gia bạn sẽ đến thăm với tư cách là một khách du lịch. Tiền thưởng có thể được tự động thêm vào tổng hóa đơn tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà yêu cầu tới hạn, tùy thuộc vào nhà hàng hoặc số lượng khách hàng quen tại một bàn. Như đã nêu trước đây, tipping có thể gây khó chịu ở một số quốc gia, vì vậy trong khi một công dân Mỹ đến thăm một quốc gia khác có thể muốn thể hiện lòng biết ơn của họ đối với dịch vụ được đưa ra, cử chỉ có thể có tác động ngược lại trong một số trường hợp. Máy tính mẹo miễn phí là công cụ tốt nhất để tính toán mẹo một cách nhanh chóng.
Máy tính mẹo miễn phí

Máy tính mẹo miễn phí

Máy tính mẹo miễn phí này tìm ra bao nhiêu để tip trong một loạt các bối cảnh, bao gồm tỷ lệ phần trăm tip khác nhau. Nó cũng có thể tính toán bao nhiêu tiền thưởng nên được chia cho một số người. Duyệt các máy tính mẹo để tìm hiểu thêm về tipping cho các dịch vụ khác nhau. Máy tính lật này không chỉ tính toán bao nhiêu để tip cho các tỷ lệ phần trăm khác nhau của chi phí dịch vụ, mà còn hiển thị chi phí tổng thể của dịch vụ, bao gồm cả mẹo. Một mẹo là tiền trả cho nhân viên để đổi lấy một dịch vụ mà họ đã cung cấp. Ở nhiều nơi trên thế giới, số tiền tip và khả năng chấp nhận là khác nhau.
how to image

 1. 1.

Frequently Asked Questions

 • How much to pay?

  It's easy to make mistakes when we calculate things in our mind, It's easy to use the free tip calculator for fast and accurate result.To begin, chose a currency from the drop-down menu.After that, enter the total bill number.Next, fill in the tip percentage.Finally, choose how many people you want to share the bill with and press the Calculate button.

 • why should we tip?

  It appears strange that we give tip for services that we have paid for. The explanation for this is because service sector employees are often underpaid. Their bosses assume that they will be paid for their salaries by tips. It's also a widely accepted way to show your appreciation for the service you received. Tipping is also a symbol of decency and etiquette. It could be considered impolite to leave a location without tipping. Tipping is applicable to all branches of the service sector, including restaurants, bars, hotels, transportation, and delivery. That's why it's misleading to associate tips only with waiters and waitresses. It's important to note that maids, taxi drivers, and delivery people are all part of the service industry. The free tip calculator is a helpful tool for anyone going out to a restaurant, bar, or anywhere else where tipping is anticipated.

 • How to calculate tip on free tip calculator?

  While calculating 10% of a value is not a difficult mathematical equation.Besides that, it is possible to make mistakes when we calculate things in our mind. Save time and ensure accuracy by calculating your tip with our free tip calculator. It's a simple tool that allows you to count a certain percentage of your bill. Everything you have to do is follow the steps below.1. Type the value of your bill in the enter the amount field of our calculator.2. Type the percentage of the tip you are going to leave in the Tip% field. If the service has been very good, you may want to raise your tip percentage. However, if the service or if the employee was rude, a lower tip percentage is understandable.3. Fill the number of people sharing field.4. Select the currencyfinally click on submit button and you will get the amount with tip.

 • How to choose a tip percentage?

  If you want to know how to calculate a tip, you must first determine how much you rate the service. A tip should be between 10% and 20% of the overall bill. While it will seem difficult to imagine someone sitting at a restaurant table estimating the percentage of the bill, but with our free tip calculator its very easy and fast. Here is some services and expected tip% for restaurants, 15%-20% tips are expected. Food delivery 15%-20% tips depending on the distance, total price, etc. For hotel room service normally the charge is included in the price already. If not, 15-20% tips are expected. Tipping is entirely based on how you rate the service; if you didn't like it, you can leave a lower tip percentage.

 • What is the use of tip calculator?

  The free tip calculator is a helpful tool for anyone going out to a restaurant, bar, or anywhere else where tipping is anticipated. It's easy to make mistakes when we calculate things in our mind. Calculate your tip with our tool to save time and ensure accuracy. It's a ultimate tool that allows you to count a certain percentage of your bill. This tool is the simple way to calculate the total sum which include dinner plus tip. No more time waste, no more bad calculation. The free tip calculator is the only solution!

rating-img
Rate this tool
4.71/5   7 votes